O kanceláři

Advokátní kancelář Mgr. Viktora Pavlíka již od roku 2002 poskytuje komplexní právní služby české i zahraniční klientele na nejvyšší úrovni. Při poskytování právních služeb dlouhodobě spolupracuje se soukromým exekutorem, notářem, daňovým poradcem a insolvenčním správcem.

Zakládá si na vysoké kvalitě poskytovaných služeb a budování dlouhodobých vztahů s klienty. Samozřejmostí je zachování důvěryhodnosti zjištěných informací, ochrana soukromí klientů a loajalita.

Advokátní kancelář klade důraz na individuální a lidský přistup ke každému klientovi, vzájemnou důvěru.

Právní služby

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni řešit právní problémy spojené s Vaším osobním životem či firemním podnikáním.

Náš tým

Jsme připraveni poskytovat svým klientům kvalifikované právní služby ve všech oblastech práva.

Kontakt

Opatovická 4, 110 00 Praha 1

tel.:
mobil:
+420 603 707 743
fax:
+420 224 934 521
Mgr. Viktor Pavlík

Mgr. Viktor Pavlík advokát

Mgr. Viktor Pavlík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1999, advokátní zkoušku složil v roce 2002 a téhož roku založil advokátní kancelář Mgr. Viktora Pavlíka.

Mgr. Martina Krumlová

Mgr. Martina Krumlováadvokátka

Mgr. Martina Krumlová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2000, do advokátní kanceláře Mgr. Viktora Pavlíka nastoupila v roce 2003, advokátní zkoušku složila v roce 2004.

Mgr. Eva Vašková

Mgr. Eva Vašková advokátka

Mgr. Eva Vašková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008, do advokátní kanceláře Mgr. Viktora Pavlíka nastoupila v roce 2008, advokátní zkoušku složila v roce 2011. S advokátní kanceláří Mgr. Viktora Pavlíka spolupracuje Mgr. Eva Vašková jako samostatný advokát a současně poskytuje právní služby ve své pobočce ve Žďáru nad Sázavou.

Mgr. Martina Konečná

Mgr. Martina Konečná advokátka

Mgr. Martina Konečná absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2009, do advokátní kanceláře Mgr. Viktora Pavlíka nastoupila v roce 2010, advokátní zkoušku složila v roce 2013.

Mgr. Petra Novotná

Mgr. Petra Novotná advokátka

Mgr. Petra Novotná absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2011, do advokátní kanceláře Mgr. Viktora Pavlíka nastoupila v roce 2011, advokátní zkoušku složila v roce 2014.

Mgr. Bohuslava Zardová Křikavová

Mgr. Bohuslava Zardová Křikavová advokátka

Mgr. Bohuslava Zardová Křikavová absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2012, do advokátní kanceláře Mgr. Viktora Pavlíka nastoupila v roce 2013, advokátní zkoušku složila v roce 2016.

Mgr. Bohuslava Zardová Křikavová

Mgr. Bc. Dana Zlatka Rolníková advokátní koncipientka

Mgr. Bc. Dana Zlatka Rolníková absolvovala bakalářské studium Ochrana osob a majetku na Akademii policejního sboru v Bratislavě v roce 2011, v roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, do advokátní kanceláře Mgr. Viktora Pavlíka nastoupila v roce 2019.

Mgr. Jan Švejkovský

Mgr. Jan Švejkovský účetní a daňový specialista

Mgr. Jan Švejkovský spolupracuje s advokátní kanceláří Mgr. Viktora Pavlíka od roku 2002.

Obchodní právo

 • právo obchodních společností
  • příprava návrhů na prvozápisy a zápisy změn obchodních společností do obchodního rejstříku a návrhů na výmaz obchodních společností z obchodního rejstříku, zastupování klientů v rejstříkovém řízení
  • příprava listin pro konání valných hromad, možnost konání valných hromad přímo v sídle kanceláře, zastoupení klientů na valných hromadách
  • sepis listin ve věcech fúzí, rozdělení, přeměn právních forem společností
  • zastoupení klientů při notářských zápisech ve věci změny zakladatelského dokumentu obchodní společnosti
 • obchodní spory
  • sepis listin k zajištění obchodních závazků
  • sepis mimosoudních dohod a zastoupení klienta při mimosoudních jednáních
  • sepis žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků

Insolvenční právo

 • právní poradenství pro věřitele, úpadce a insolvenční správce
 • zastupování klientů v insolvenčním řízení

Směnečné a šekové právo

 • právní poradenství v oblasti směnečného a šekového práva
 • sepis směnek

Občanské právo

 • právní poradenství v oblasti občanského práva
 • sepis žalob a zastupování klientů ve věcech občanskoprávních
 • advokátní úschova
 • nemovitosti
  • příprava kupních smluv
  • příprava smluv o převodech členských práv a povinností k družstevním podílům
  • sepis smluv o úschově
  • sepis návrhů na zápis do katastru nemovitostí
  • sepis prohlášení vlastníka a smluv o převodu bytových a nebytových jednotek
 • smluvní právo
  • vypracování a rozbor veškerých smluv v oblasti občanského práva (kupních, darovacích, o dílo, zprostředkovatelských, atd.)
 • dědické řízení
  • zastoupení klientů v notářském řízení ve věci dědictví
  • právní poradenství ve věci sepisu závěti

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • sepis trestních oznámení
 • zastupování poškozených

Rodinné právo

 • rozvod, vypořádání společného jmění manželů, předmanželské smlouvy
 • úprava styku s nezletilými, vyživovací povinnosti

Pracovní právo

 • právní poradenství ve věcech pracovního práva
 • sepis a právní rozbor pracovních smluv
 • zastoupení klientů v řízeních před soudem v pracovněprávních sporech

Správní právo

 • zastoupení klientů v řízení před správními orgány
 • zastoupení klientů v řízení před správním soudem
 • sepis správních žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků

Ústavní právo

 • sepis ústavní stížnosti
 • zastoupení klientů v řízení před Ústavním soudem